Dzień: 2013-12-08

Koło Bukowińczyków

Koło założone w Berdiańsku na Ukrainie przy polskim kulturalno-oświatowym towarzystwie „Odrodzenie” w tym samym mieście. Koło skupia głównie Polaków, ale również inne narodowości wywodzące się […]

Narodowości Bukowiny

Autorzy projektu „Bukowina Wieloetniczna”, koła bukowińskiego działającego pod patronatem towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, opisują nie tylko grupy zamieszkujące tereny Bukowiny, ale omawiają również wiele ciekawych […]

Bukowina wieloetniczna

Zarys historii Bukowiny na portalu „Bukowina Wieloetniczna”, który jest projektem koła miłośników ziemi bukowińskiej w Berdiańsku na Ukrainie południowo – wschodniej, prowadzonym pod patronatem polskiego […]