Polonia

Kościół katolicki

Na Bukowinie kościół katolicki był obecny wieleset lat i funkcjonował w ramach 3 obrządków: rzymskim, ormiańskim i greckim. Grekokatolicy na Bukowinie to w większości Ukraińcy. […]

Organizacje

Miesiąc po wybuchu powstania styczniowego, być może na fali patriotyzmu, w Czerniowcach założono Towarzystwo Sceny Polskiej (7 marca 1863 roku). Towarzystwo w ciągu kilku miesięcy […]

Prasa

Bratek to pierwsze polskojęzyczne czasopismo na Bukowinie. Gazeta wydawana była tylko przez kilka miesięcy 1864 roku, wychodząc dwa raz na miesiąc i mając objętość jedynie […]