Zarys historii Bukowiny na portalu „Bukowina Wieloetniczna”, który jest projektem koła miłośników ziemi bukowińskiej w Berdiańsku na Ukrainie południowo – wschodniej, prowadzonym pod patronatem polskiego kulturalno-oświatowego towarzystwa „Odrodzenie”.