Dość obszerna informacja dotycząca składu etnicznego regionu oraz jego historii od średniowiecza po okres komunizmu. Warto zwrócić również uwagę na bibliografię.