Koło założone w Berdiańsku na Ukrainie przy polskim kulturalno-oświatowym towarzystwie „Odrodzenie” w tym samym mieście. Koło skupia głównie Polaków, ale również inne narodowości wywodzące się z Bukowiny i zamieszkujące to miasto nad morzem Azowskim  – Ukraińców, Rosjan, Mołdawian itd.