O Bukowinie

O Bukowinie napisano sporo. W internecie znajduje się wiele materiałów o historii, geografii i etnologii tego regionu na pograniczu Ukrainy i Rumunii. Zasobnik Bukowiński koncentruje się na tematach związanych z Polakami na Bukowinie, chociaż czasami zarysowuje również szerszy kontekst. Tutaj chcielibyśmy podzielić się tym co nasz zespół w Bukowinie fascynuje, i co zarazem stało się motywacją dla powstania tego Zasobnika.

„Gdyby Pan Bóg postanowił spędzić wakacje na ziemi, z pewnością na wypoczynek wybrałby Bukowinę”.

Powiedzenie z czasów austro-węgierskich.


Bukowina to region tradycyjnie wielokulturowy, przykład dla jednoczącej się Europy zarówno z punktu widzenia historii jak i stosunków międzyetnicznych. Region którego mieszkańcy często mówią w kilku językach narodowości zamieszkujących te tereny… niekoniecznie ucząc się tych języków oficjalnie w szkole.

Stolicą Bukowiny są Czerniowce, miasto które pozwala zrozumieć XIX wieczną historię Europy Środkowej. Rozwój intelektualny, literatura, architektura, stosunki społeczne i ekonomiczne powiedzą nieraz więcej o naszej części Europy, niż wiele wysublimowanych kierunków studiów.

Bukowina to miejsce, gdzie podtrzymywanie polskiej kultury opartej na tradycyjnych wartościach może  pomóc Polakom z kraju zrozumieć własną tożsamość jak i stać się przykładem dla innych społeczności, w jaki sposób można dbać o zachowanie własnej tożsamości.

Bukowina to też teren aktualnie podzielony granicą państwową, gdzie Polonia ma silny potencjał jednoczący obie części regionu. Polskie wioski znajdują się po obu stronach granicy, a ich mieszkańcy mają nie tylko wspólną kulturę, ale niejednokrotnie również związki rodzinne. Będąc zarówno na Ukrainie jak i w Rumunii mniejszością narodową ze swoją specyfiką i perspektywą, miejscowi Polacy mają możliwość jednoczyć dominujące narodowości Bukowiny.

Bukowina to obszar czysty ekologicznie, mogący zaoferować turystom naturalne produkty, czyste powietrze i niezapomnianą przyrodę. Zarówno noclegi, jak i wyżywienie oferowane gościom przez Polaków na Bukowinie, pozwalają odkryć źródła tradycyjnych smaków i przyjemności, nieraz zapomnianych w innych częściach Europy.

Bukowina to też pierwszoligowy obszar turystyczny, posiadający obiekty ze światowej listy dziedzictwa ludzkości UNESCO i wiele innych zabytków o ogromnym znaczeniu historycznym. A co najważniejsze, region mogący zaoferować domową, indywidualną gościnność, szczególnie poszukiwaną przez turystów zmęczonych turystyką masową.