Dźwięki

O życiu i pracy

Życiorysy Polaków na Bukowinie starczyłyby na wiele filmów i książek. Niespokojny wiek XX i aktualne doświadczenia Bukowińczyków rozsianych po świecie jak w soczewce skupiają historię […]

Przyśpiewki

Piosenki i przyśpiewki (czyli tajdany) Polaków na Bukowinie są wypadkową ich doświadczeń życiowych. Chętnie śpiewają, szczególnie w ramach wielu zespołów pieśni i tańca, tradycyjne piosenki […]

Pieśni religijne

Na Bukowinie tradycyjne pieśni religijne śpiewa się pomału i przeciągle. Oczywiście są też piosenki związane z obrzędowością religijną, które wyjątkowo śpiewać trzeba prędko. Współczesne pieśni […]