Polacy na Bukowinie

Na PÓŁNOCNEJ BUKOWINIE (Ukraina) są dwie wioski, gdzie Polacy stanowią znaczny procent mieszkańców:

 • Stara Huta (Stara Krasnoszora), w rejonie storożynieckim, liczy 745 mieszkańców, z czego 460 to Polacy. Spora część ludności to Rumuni (prawie 200 osób). W pobliskiej dziesięciotysięcznej rumuńskiej miejscowości Krasnojilsk również mieszkają Polacy (24). Tradycyjnie tutejsi Polacy to potomkowie górali czadeckich. Po przeludnieniu wsi w XIX w. założyli wraz z Niemcami Pojanę Mikuli na południowej Bukowinie.
 • Arszyca, również w rejonie storożynieckim, liczy 873 mieszkańców, z tego 220 Polaków. Reszta mieszkańców to głównie Rumuni. Miejscowość założona przez reemigrantów z południowej Bukowiny (z Nowego Sołońca). W pobliskich, głównie rumuńskich, wioskach również mieszka po kilkunastu Polaków: Piotrowce Dolne, Górne oraz ukraińskie Korcziwci.

Poza tym, w trzech innych wioskach Polacy stanowią około 1 procenta mieszkańców:

 • Tereblecze liczą 2883 mieszkańców, w tym 124 Polaków, reszta głównie Rumuni. Miejscowi Polacy to przede wszystkim potomkowie górali czadeckich.
 • Dawideny, w której na 3344 mieszkańców, 73 osoby to Polacy. W niedalekich wioskach Panka oraz Baniłów Podgórny również mieszka po kilkunastu Polaków, reszta Ukraińcy.
 • Bojany, w nowosielickim rejonie blisko Czerniowiec, liczą ponad 4700 mieszkańców, w tym około 20 Polaków. Pozostali to Rumuni i Mołdawianie.

Również w większych miejscowościach mieszkają Polacy:

 • Storożyniec, siedziba rejonu. Liczy czternaście tysięcy mieszkańców, z tego około 116 osób to Polacy.
 • Czerniowce, stolica całego regionu, liczą ponad 250 000 mieszkańców. Zamieszkuje je ponad 300 Polaków.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, pozostali mieszkańcy danej miejscowości to głównie Ukraińcy. Informacje o populacji na Ukrainie pochodzą z ogólnoukraińskiego spisu ludności w 2001. Przyjęto kryterium języka ojczystego. Ważne – w praktyce, w każdej z wyżej wymienionych miejscowości mieszka więcej osób identyfikujących się jako Polacy, rzymscy katolicy oraz / lub potomkowie górali czadeckich.

Na  POŁUDNIOWEJ BUKOWINIE (Rumunia) jest 8 wiosek, w których Polacy stanowią znaczącą ilość mieszkańców. W wioskach w których mieszka ich ponad 20% oficjalne tablice z nazwami są dwujęzyczne rumuńsko-polskie:

 • Plesza, w gminie Manastirea Humorului jest wioską liczącą około 200 mieszkańców, wszyscy Polacy, są to potomkowie górali czadeckich, którzy dotarli tu przez Kaliczankę (dzielnicę Czerniowiec) na północnej Bukowinie.
 • Nowy Sołoniec, w gminie Kaczyka zamieszkuje 725 osób, z czego 650 to Polacy – również potomkowie górali czadeckich, którzy dotarli tu przez miejscowość Głęboka (Hliboka) na północnej Bukowinie. Reszta po połowie Rumuni (41) i Ukraińcy (34).
 • Majdan to przysiółek za Nowym Sołońcem. Liczy 139 mieszkańców, w tym 35 Polaków. Reszta Ukraińcy.
 • Runk podobnie jak Majdan znajduje się przy Nowym Sołońcu. Zamieszkuje go 206 osób, w tym prawie 50 Polaków, pozostali to Ukraińcy.
 • Pojana Mikuli należy do gminy Manastirea Humorului. Ta duża wioska liczy prawie 1000 mieszkańców, z czego połowa – 500 osób to Polacy. Tutejsi Polacy to też tradycyjnie potomkowie górali czadeckich, którzy dotarli tu przez Starą Hutę na północnej Bukowinie. Spotkać można również Niemców (15).
 • Kaczyka, jest siedzibą gminy. Miejscowość liczy 1403 mieszkańców, z tego Polonia to około 220 osób. Są to tradycyjnie potomkowie górników przybyłych z Bochni w końcu XVIII wieku. Obok Ukraińców (115) również Niemcy (42).
 • Bulaj, w gminie Moara (praktycznie przedmieście Suczawy), liczy prawie 800 osób, z tego 140 to Polacy przybyli w końcu XIX wieku z Rzeszowszczyzny (powiatów Kolbuszowa i Ropczyce). W Moarze, siedzibie gminy, dodatkowo 45 Polaków wśród 1400 mieszkańców.
 • Wikszany (Ruda) położone blisko granicy z Ukrainą w gminie Muszenica zamieszkuje 250 osób, z czego 80 to Polacy, przybywający tu w kilku falach: z Sanocczyzny, z zachodniej Galicji, z okolic Rzeszowa, również Ukraińcy (38). W tej samej gminie, w wiosce Waszkowce mieszka kolejnych 13 Polaków.

Skupiska Polonii można również znaleźć w większych miejscowościach jak:

 • Paltynosa (Bukowiec), siedziba gminy o tej samej nazwie. W wiosce mieszka ponad 3000 mieszkańców, w tym 100 Polaków. Tradycyjnie uznawani za potomków górali czadeckich. Również Niemcy (40) i Cyganie (32).
 • Seret, miasteczko ośmiotysięczne, w którym mieszka społeczność prawie 100 Polaków z migracji z różnych części Galicji.
 • Gura Humoru, miasteczko czternastotysięczne, zamieszkiwane przez 65 Polaków, pochodzących z migracji górali czadeckich
 • Radowce, miasto liczące ponad 27 000 mieszkańców, wśród nich 47 Polaków, o podobnym pochodzeniu jak w pobliskich Wikszanach (Rudzie).
 • Suczawa, stolica całego okręgu, miasto zamieszkiwane przez ponad 100 000 mieszkańców, w tym 250 Polaków. Tutaj znajduje się siedziba Związku Polaków w Rumunii. Podobnie jak w Bulaju, w podmiejskiej wiosce Michoweni kolejnych 12 Polaków.
 • W innych większych miejscowościach regionu jak Vatra Dorna, Kimpulung Mołdawski czy Dorneszti również można spotkać po kilkanaście osób uznających się za Polaków.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, pozostali mieszkańcy danej miejscowości to głównie Rumunii. Informacje o populacji w Rumunii pochodzą ze spisu powszechnego w 2002. Przyjęto kryterium narodowościowe.