Wspomnienia o Czerniowcach i Bukowinie z czasów rumuńskich Kajetana Amirowicza. Ciekawe informacje o organizacjach i zrzeszeniach miejscowej Polonii. Społeczność ormiańska na północnej Bukowinie pochodziła w większości z Galicji, była wyznania katolicko-ormiańskiego, w domu używała języka polskiego i powszechnie traktowana była jako część miejscowej Polonii.