W 2018 roku udało nam się zorganizować, równolegle do Korpusów Wakacyjnych, warsztaty fotograficzne. Dzieci w małych grupach, wyposażone w aparaty fotograficzne, wędrowały po swojej wsi wychwytując te elementy pejzażu, które w jakiś sposób zwróciły ich uwagę. Ze zdjęć wyłania się ciekawy punkt widzenia na Starą Hutę (Krasnoszora).