Aktualności, życie religijne i społeczno-kulturalne, archiwum „Gazety Polskiej Bukowiny”, mała galeria zdjęć – czyli podstawowe informacje o Obwodowym Towarzystwie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach na Ukrainie.