Żydzi

Narodowości Bukowiny

Autorzy projektu „Bukowina Wieloetniczna”, koła bukowińskiego działającego pod patronatem towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, opisują nie tylko grupy zamieszkujące tereny Bukowiny, ale omawiają również wiele ciekawych […]