Polacy

Czerniowieccy Polacy

Ciekawy artykuł o Polakach w Czerniowcach na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem XIX wieku. Autor artykułu, pan Wojciech Krysiński wymienia wiele ważnych polskich nazwisk oraz organizacji. […]

Narodowości Bukowiny

Autorzy projektu „Bukowina Wieloetniczna”, koła bukowińskiego działającego pod patronatem towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, opisują nie tylko grupy zamieszkujące tereny Bukowiny, ale omawiają również wiele ciekawych […]