Berdiańsk

Koło Bukowińczyków

Koło założone w Berdiańsku na Ukrainie przy polskim kulturalno-oświatowym towarzystwie „Odrodzenie” w tym samym mieście. Koło skupia głównie Polaków, ale również inne narodowości wywodzące się […]