Stowarzyszenie Odra-Niemen z Dolnego Śląska zorganizowało w 2014 roku wyprawę rozpoznawczą na południową Bukowinę do polskich wiosek w celu m.in. nawiązania współpracy dla przyszłych projektów. W krótkim artykule oraz fotorelacji prezentują swoją wyprawę.