Stowarzyszenie „Obczyny” z siedzibą w Pojanie Mikuli na południowej Bukowinie, aktywnie zajmuje się rozwojem turystyki, znakowaniem szlaków górskich, agroturystyką itp. Na portalu wPolityce.pl można znaleźć ciekawy artykuł o inicjatywach stowarzyszenia.