Do 1945 roku opublikowano kilkadziesiąt prac w języku polskim dotyczących Bukowiny i tamtejszej Polonii. Publikacje do których dotarliśmy zostały zdigitalizowane i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych (posegregowane wg. daty publikacji).

Starowolski Szymon,  ok 1649, „Satyr Polski wraca się z Bukowiny Wołoskiej”.

Waśniewski Antoni, 1851, „Sześć tygodni na Wschodzie. Podróż do Carogrodu odbyta w roku 1846” (część dot. Bukowiny).

Gorzkowski Marian, 1881, „Szkice z Białej Krynicy, stolicy metropolii starowierców rosyjskich”.

Białynia-Chołodecki Józef (pseud. Walenty Ćwik), 1884, „Bukowina: wzmianka o jej przeszłości i zabytkach”.

Białynia-Chołodecki Józef (pseud. Walenty Ćwik), 1885, „Przeszłość Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach”.

Kołakowski Klemens, 1886, „W obronie prawdy: odpowiedź na broszurę grecko-oryentalnego metropol. konsystorza w Czerniowcach pt. „Apologie der orthodoxen gr.-or. Kirche der Bukowina”.

Abgarowicz Kajetan, 1892, „Józef Jerzy Horodyński-Fedkowycz. Poeta rusiński na Bukowinie”.

Badeni Jan, 1892, „W Czerniowcach. Wrażenia z kilkudniowej wycieczki”.

Boroński Lesław, 1896, „Polacy na Bukowinie. Szkic statystyczny”.

NN, 1901, „Polskość i katolicyzm na Bukowinie: odpowiedź „Gazety Polskiej” w Czerniowcach na artykuł „Bukowiner Nachrichten” z d. 25. sierpnia 1901″.

Andersz Wojciech, 1904, „Polskie sprawy na Bukowinie i ich znaczenie dla Galicji”.

Cicimirski Grzegorz, 1907, „Polacy na Bukowinie i zadania oswiatowe Towarzystwa Szkoly Ludowej (TSL)”.

Baranowski Bolesław Adam, 1909, „Uczczenie pamięci autora Anhellego. Przemówienie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej  poświęconej J. Słowackiemu, w sali Domu Polskiego w Czerniowcach”.

Kukiel Marian, 1909, „Wyprawa Deniski”.

Żukowski, Otto Mieczysław, 1914, „Bukowina pod względem topograficznym, statystycznym i historycznym ze szczególnym uwzględnieniem żywiołu polskiego”.

Bertold Merwin, 1915, „Legiony w boju 1915. Tom II:  2ga brygada na Bukowinie i pograniczu Besarabii”.

Orłowicz Mieczysław, 1919, „Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim”.

Krogulska Izabella, 1937, „Polacy na Bukowinie. Wrażenia i refleksje z wycieczki”.

Małecki Mieczysław, Nandrisz Gregor, 1938, „Uwagi o polskich gwarach na Bukowinie”.