Celem projektu Koła Zainteresowań Kulturą Ormian pt. „Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie” jest uchwycenie „fenomenu pamięci” na ukraińskiej Bukowinie ze szczególnym uwzględnieniem Czerniowiec – stolicy regionu – poprzez rekonstrukcję warstw pamięci na temat walki o integralność i tożsamość wspólnot religijnych. Ormiańscy katolicy na Bukowinie identyfikowali się jako .