W 2011 roku w miesięczniku Poznaj Świat ukazał się artykuł Przemysława Kozłowskiego o Polakach ze wsi na południowej Bukowinie. Autor spędził czas na Bukowinie przygotowując film dla Polityki pt. „Polskie wyspy na rumuńskiej Bukowinie„.