Symbolem ambicji oraz żywotności polskich społeczności na Bukowinie są domy polskie (a także dobrze funkcjonujące świetlice wiejskie). Koncentrują one życie kulturalne i społeczne polskich Bukowińczyków.