Dwie opowieści Sławomira Olzackiego o Polakach i Bukowinie na portalu netkultura.pl. Pierwsza z Kaczyki, spotkania z miejscowymi (nie tylko Polakami) i rozmowy o ich nierzadko trudnych losach. Druga z przełęczy Prislop i Kirlibaby o zmaganiach legionistów w czasach I W. Ś.