Kościół katolicki i możliwość modlenia się po polsku, przez długie dziesięciolecia podtrzymywały tożsamość bukowińskich Polaków.