Czwartym obok Wrocławia, Dorpatu i Rygi ośrodkiem akademickim, w którym w czasie zaborów działały polskie korporacje akademickie były Czerniowce. Artykuły w Archiwum Korporacyjnym opisują historię dwóch korporacji akademickich na Bukowinie: „Ognisko” i „Lechia”. Interesujący jest również wykaz członków korporacji.