Radio Lwów informuje pokrótce o historiach związanych z  cmentarzem w Rarańczy (Rokitnej) oddalonej o kilka kilometrów od Czerniowiec oraz o cmentarzu w Kutach nad Czeremoszem. Artykuł bogato ilustrowany zdjęciami.