W Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze znajduje się chata na wzór domów bukowińskich oraz bogaty zbiór materiałów dotyczących Bukowińczyków, którzy po wojnie osiedlili się w południowej części województwa.