Propagandowy film sowiecki z 1939 roku zrealizowany przez sławnego reżysera Aleksandra Dowżenkę (na zdjęciu). Zaraz po zajęciu północnej Bukowiny przez czerwoną armię autorzy filmu podkreślają ukraińskość tej ziemi i ucisk klasowy jaki panował przed nastaniem „jedynego sprawiedliwego systemu”.