Ciekawy artykuł o Polakach w Czerniowcach na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem XIX wieku. Autor artykułu, pan Wojciech Krysiński wymienia wiele ważnych polskich nazwisk oraz organizacji.